TNT wil graag een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier zijn sport kan beoefenen.
Mocht er zich toch een situatie voordoen, waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (“VCP”).

De VCP is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen TNT.
U kunt contact opnemen als er sprake is van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, zoals, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, pesten en uitsluiting, agressie en discriminatie.
Ook bij het signaleren, het hebben van vermoedens van grensoverschrijdend gedrag of als je zelf ergens van beschuldigd wordt, is de VCP het aanspreekpunt.

De volgende personen zijn Binnen TNT de vertrouwenscontactpersonen:

Pascal van Domburg: 0654780461
Yasmina Hasni: 0621578374


De vertrouwens contact personen zijn ook bereikbaar op het mailadres:

Pascal van Domburg: pvandomburg@gmail.com
Yasmina Hasni: Yasminahasni@outlook.com